งานสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 20

วันที่ 26-30 เมษายน พ.ศ. 2566 บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ร่วมงานสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 20