งานสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 21

รวมภาพบรรยากาศ บูธ CLEAN EDGE
ใน งานสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2567
ณ รร.จอมเทียน ปาล์ม บีช แอนด์ รีสอร์ท ชลบุรี
ในหัวข้อ “Infection Prevention in The Era of Quality Improvement”

โดยมี ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร
ได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมบูธ และพูดคุยให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กับ นวัตกรรมการฆ่าเชื้อด้วยคลื่นแสง 405 nm. ที่ปลอดภัยกับมนุษย์

ทาง บริษัท เนเจอร์ ไบโอเทค จำกัด ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธ ณ ในโอกาสนี้ด้วยค่ะ