สถานที่ติดตั้ง

ความรู้สึกของผู้ติดตั้ง CLEAN EDGE

Play Video
Play Video
Play Video
Play Video

CLEAN EDGE ใช้งานง่ายและสะดวก เพราะไม่ต้องการบำรุงรักษา เช่น การเปลี่ยนแผ่นกรอง การใช้สารฆ่าเชื้อ การเติมสารเคมี หรือการทำความสะอาด หลอดไฟของ CLEAN EDGE สามารถใช้งานได้นานถึง 50,000 ชั่วโมง* สามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมใดๆ ใช้พลังงานต่ำ* อายุการใช้งานของหลอดไฟให้แสงสว่างกับหลอดไฟฆ่าเชื้อเท่ากัน